Helaas komt het nog steeds voor dat kinderen niet worden afgemeld voor het vervoer.
Als er geen afmelding is gedaan zal de chauffeur de route rijden zoals hij in zijn systeem ziet staan
Voor de chauffeur is het zichtbaar welke kinderen zijn afgemeld, hier hoeft hij niet langs te rijden.
Indien u kind niet is afgemeld, zal de chauffeur wel langs rijden, stapt uw kind niet in het busje dan meldt hij dit in het systeem als een niet afgemelde rit, de consequentie van een niet afgemelde rit is dat de andere kinderen onnodig lang in de bus.

Wat gebeurt er als u uw kind niet tijdig afmeldt voor het vervoer?
De chauffeur meldt dit als een niet afgemelde rit en geeft dit door aan Doelgroepenvervoer, de middagrit voor u kind wordt afgemeld.
Na 3 loosmeldingen achter elkaar zal u kind door ons op ziek worden gezet.

Hieronder geven wij nog even aan hoe u uw kind kan afmelden en niet afgemelde ritten kan voorkomen.

Afmelden of ziekmelden kan op de volgende manieren:

• Met de ritinformatie-app of via MobiliteitsNET (dit heeft de voorkeur)
uiterlijk een uur voordat de taxi met zijn rit begint.

• Tussen 7:00 en 8:00 uur ‘s ochtends kunt u bellen met taxi Kaijer: 0228 58 30 00.

• Een ochtend- of middagrit of een rit op een andere dag (dagen) kunt u ook afmelden met een mail naar Doelgroepenvervoer in Hoorn: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of u belt 0229-25 22 00 -> bereikbaar
van 8:30 tot 16:30 uur, vragen naar Doelgroepenvervoer.

Let op: een afmelding voor de ochtend geeft u in de app/mob.NET aan met een begintijd van 06.00/eindtijd 10.00 uur
een afmelding voor de middag met een begintijd van 12.00/eindtijd 17.00 uur
bij het afmelden van de gehele dag hoeft er geen begin of eindtijd te worden ingevuld in de app/mob.NET.

Heeft u vragen over de app, problemen met de app of heeft u geen wachtwoord meer, bel of mail dan met Doelgroepenvervoer in Hoorn.


Wijzigingen via de email hebben een verwerkingstijd van 2 werkdagen een nieuwe aanmeldingen hebben een verwerkingstijd van 3 werkdagen. Indien u een wijziging of nieuwe aanmelding binnen de gestelde verwerkingstijd doorgeeft, kunnen wij niet garanderen dat deze verwerkt wordt. Indien u een absentie wilt doorgeven via de app, dan wordt deze binnen 24 uur verwerkt.


English

Unfortunately, it still happens that children are not deregistered for transport. If no cancellation has been made, the driver will drive the route as he sees in his system. It is visible to the driver which children have been logged out, he does not have to drive past them. If your child is not deregistered, the driver will drive by, if your child does not get into the taxi, he will report this in the system as a ride that has not been deregistered, the consequence of a ride that has not been deregistered is that the other children will spend an unnecessarily long time in the bus.

What happens if you do not deregister your child for transport in time?
The driver reports this as a journey that has not been canceled and passes this on to Doelgroepenvervoer, the afternoon journey for your child will be deregistered. After 3 false reports in a row, your child will be put on sick by us.

Below we explain how you can deregister your child and prevent unregistered rides.

You can unsubscribe or report sick in the following ways:

  • With the trip information app or via MobiliteitsNET (preferred) no later than one hour before the taxi starts its journey.
  • Between 7:00 and 8:00 in the morning you can call taxi Kaijer: 0228 58 30 00.
  • You can also cancel a morning or afternoon ride or a ride on another day (days) by sending an email to Doelgroepenvervoer in Hoorn: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. or call 0229-25 22 00 -> available from 8:30 am to 4:30 pm, ask about Doelgroepenvervoer.

Please note: you indicate a morning cancellation in the app/mob.NET with a start time of 06.00 / end time 10.00 a cancellation before noon with a start time of 12 noon/end time 5 pm when logging out throughout the day, there is no need to enter a start or end time in the app/mob.NET.

If you have any questions about the app, problems with the app or if you no longer have a password, call or email Doelgroepenvervoer in Hoorn.

Changes via email have a processing time of 2 working days and new registrations have a processing time of 3 working days. If you submit a change or new registration within the set processing time, we cannot guarantee that it will be processed. If you want to report an absence via the app, it will be processed within 24 hours.